قیمت فقط روی تعداد بالا👇

 

 

آینه داخل چسبی شرکتی

 

💰 21,000 تومان

 

آینه دستی تیبا شرکتی

 

💰 95,000 تومان

 

آینه برقی تیبا شرکتی

 

💰 202,000 تومان

 

آینه پژو 405 سال برقی شرکتی

 

💰 162,000 تومان

 

آینه پژو 405 دستی سال شرکتی

 

💰 68,000 تومان

 

آینه پیکان باردویی شرکتی

 

💰 64,000 تومان

 

آینه پیکان شرکتی

 

💰 38,000 تومان

 

آینه بغل تاشو پراید شرکتی

 

💰 36,000 تومان

 

قاب ایربگ شاگرد پراید 111

 

💰 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تومان

 

قاب ایربگ شاگرد تیبا

 

💰؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تومان

 

قاب ایربگ فرمان تیبا

 

💰 58,000 تومان

 

قاب ایربگ شاگرد پراید

 

💰 58,000 تومان

 

قاب ایربگ فرمان پراید

 

💰 58,000 تومان

 

کلید شیشه بالابر اتوماتیک پژو 

 

Sorapart               

💰 17,000 تومان

 

کلید شیشه بالابر ساده پژو 

 

Sorapart               

💰 17,000 تومان

 

کلید شیشه بالابر پژو SORA

 

💰 34,000 تومان

 

کلید شیشه بالابر یک پل پراید 131 

 

Sorapart               

💰 16,000 تومان

 

کلید شیشه بالابر دو پل پراید 131

 Sorapart                 

💰 17,000 تومان

 

کلید شیشه بالابر پراید131 sora

 

💰 33,000 تومان

 

کلید شیشه بالابریک پل پراید صبا

 Sorapart                                                           

💰 15,000 تومان

 

کلید شیشه بالابر دو پل پراید صبا

 Sorapart                                                           

💰 16,000 تومان

 

کلید شیشه بالابر پراید صبا SORA

 

💰 31,000 تومان

✴️درب رادیاتور پراید شرکت

 

 

 

۱۳،۵💰

 

✴️بلبرینگ چرخ جلو پراید یه تیکه شرکت 

 

 

 

۱۴۵💰

 

✴️ماهک ۴و۳ پراید شرکت 

 

 

 

۲۴💰

 

✴️ماهک ۵ پراید شرکت

 

 

 

۲۴💰

 

✴️لنت عقب پراید شرکت 

 

 

 

۸۸💰

 

✴️لوله فرعی پراید شرکت

 

۳۶💰

✴️لوله اصلی پراید شرکت 

 

 

۵۴💰

 

✴️دیسک و صفحه ۲۱۵ ساینا شرکت 

 

 

 

 

۱،۱۵۰💰

 

✴️بلبرینگ شفت اول جلو پراید 

۶۵💰

✴️بلبرینگ شفت دوم عقب پراید 

۶۵💰

✴️بلبرینگ شفت اول عقب پراید 

۶۵💰