قیمت زیر فقط ۳۰۰ تایی👇

 

رینگ ریک پراید

 

پراید استاندارد و ۲۵ / ۲۸۰هزار تومان

پراید سایز ۵۰ / ۲۹۰هزار تومان

 

پژو / ۲۹۸هزار تومان 

 

پیکان سایز استاندارد / ۴۴۰

پیکان سایز ۲۰. / ۴۴۰

پیکان سایز. ۳۰. / ۴۶۵

پیکان سایز ۴۰. /  

 

روا استاندارد / ۳۱۰ هزار تومان

روا سایز ۲۰. / ۳۱۰هزار تومان

روا سایز ۳۰ /۳۱۰هزار تومان

 

✅تمام رینگ های دارای ضمانت اصالت کالا میباشند