قیمت مخصوص فقط جهت نمایندگان

 

🔹🔷لیست جدید کاسه نمد های ویژن🔷🔹

 

 

#ویژن🌐

#ویژن🌐

#ویژن🌐

 

 

🟦کاسه نمد اویل پمپ پراید ۱۹۳۰۰۰ ریال

🟦لاستیک سوپاپ پراید یورو۴ ۱۴۸۵۰۰۰ ریال

🟦کاسه نمد میل سوپاپ پراید ۱۹۳۰۰۰ ریال

🟦کاسه نمد چرخ جلو پراید بدون لبه ۱۸۵۰۰۰ ریال

🟦کاسه نمد چرخ جلو پراید لبه دار۱۸۵۰۰۰ ریال

🟦کاسه نمد اهرم دوشاخ کلاچ پراید۷۳۰۰۰ ریال

🟦کاسه نمد چرخ عقب پراید۱۹۳۰۰۰ ریال

🟦لاستیک سوپاپ تیبا ۱۴۸۵۰۰۰ ریال

 

🟦کاسه نمد عقب میل لنگ پیکان ۷۲۰۰۰۰ ریال

 

 

🟦کاسه نمد جلو میل لنگ 206 ۷۱۰۰۰۰ ریال

🟦لاستیک سوپاپ تیپ ۵ 206 ۲۶۴۰۰۰۰ ریال

🟦لاستیک سوپاپ تیپ ۲ 206 ۸۹۵۰۰۰ ریال

🟦کاسه نمد شیر فرمان 206 ۶۸۷۰۰۰ ریال

🟦کاسه نمد عقب میل لنگ 206 ۱۱۶۵۰۰۰ ریال

🟦کاسه نمد میل سوپاپ تیپ ۵ ۷۴۳۰۰۰ ریال

 

 

 

🟦کاسه نمد جلو میل لنگ ۹۱۰۰۰۰EF7 ریال

🟦کاسه نمد عقب میل لنگ ۱۱۲۵۰۰۰EF7ریال

 

 

🟦کاسه نمد شفت گیربگس 405 ۳۰۵۰۰۰ ریال

🟦کاسه نمد عقب میل لنگ باریک 405 ۹۳۸۰۰۰ ریال

🟦کاسه نمد عقب میل لنگ پهن 405 ۱۱۸۵۰۰۰ ریال

🟦کاسه نمد میل سوپاپ 405 ۶۰۰۰۰۰ ریال

🟦لاستیک سوپاپ 405 ۸۹۵۰۰۰ ریال

🟦کاسه نمد لیور تعویض دنده 405 ۳۲۸۰۰۰ ریال

🟦کاسه نمد پلوس 405 بزرگ ۶۳۵۰۰۰ ریال

🟦کاسه نمد پلوس 405 کوچک ۶۳۵۰۰۰ ریال

🟦کاسه نمد شیر فرمان 405 ۶۵۷۰۰۰ ریال

 

 

🟦واشر درب سوپاپ 405 ۵۲۶۰۰۰ ریال

🟦واشر منیفول هوای زیمنس 405 ۲۸۶۰۰۰ ریال

🟦واشر منیفول هوای والیتون سبز 405 ۴۰۰۰۰