سرپلوس ۲۰خار ساده پراید عظام 

۲۶۰/۰۰۰ تومان 

 

سرپلوس ۲۰خار abs پراید عظام 

۲۸۵/۰۰۰ تومان 

 

سرپلوس ۱۹ خار ساده پراید امیرنیا 

۳۱۵/۰۰۰ تومان 

 

سرپلوس ۱۹ خار abs پراید امیرنیا 

۳۴۵/۰۰۰ تومان 

 

تعداد محدود

 

۱۴۰۰/۷/۱۹

 

 

اویل پمپ پیکان شرکتی ایساکو 

۲۳۰/۰۰۰ تومان

 

اویل پمپ ۲۰۶ تیپ ۵ شرکتی ایساکو 

۲۷۵/۰۰۰ تومان

 

اویل پمپ ۴۰۵ شرکتی ایساکو 

۲۵۵/۰۰۰ تومان 

 

اویل پمپ سمند ملی شرکتی ایساکو 

۲۶۰/۰۰۰ تومان 

 

تعداد محدود

 

۱۴۰۰/۷/۱۹

 

 

سرپلوس ۲۰ خار abs پراید آپکو 

 

۲۴۵/۰۰۰ تومان 

۱۲ کارتن موجوده

کارتن ۱۲ عددی

 

بصورت یکجا فروخته می‌شود.