فروش ويژه دينا پارت زيرقيمت

ميل لنگ ٤٠٥ ديناپارت 
880/000 تومان
ميل لنگ پرايد ديناپارت
640/000 تومان
ميل لنگ پيكان ديناپارت
780/000 تومان
واشر گلويي اگزوز ٤٠٥ ديناپارت
31/000 تومان

ديسك و صفحه 405 vale سبز با ليبل هرينگتون
1/780/000$$$ T
ديسك و صفحه 206 T5 vale سبز با ليبل هرينگتون
1/900/000$$$ T
ديسك و صفحه رانايي vale سبز با ليبل هريگتون
1/930/000$$$ T

فروش ويژه آماتا
ميل لنگ ٤٠٥ آمانا
910/000 T
ميل لنگ پرايد آماتا
675/000 T
ميل لنگ پيكان آماتا
820/000 T
میل لنگ پژو206(تیپTU5/5) آماتا
920/000 T
میل لنگ پژو206(تیپTU3/2) آماتا
850/000 T
ميل لنگ Roa آماتا
820/000 T
عايق حرارتي ٤٠٥ آمانا
43/500 T
لوله روغن ريز ٤٠٥ آماتا
13/000 T
درب سوپاپ با فيلتر اضافه آماتا
375/000 T
زنجير اويل پمپ ٤٠٥
80/000 T
كشويي گاردان پيكان آهني (فولادي)
198/000 T
زنجيرموتور پيكان آماتا
61/000 T
زنجير سفت كن پيكان آماتا
48/000 T

ديسك چرخ جلو ٤٠٥ آماتا
242/000T
ديسك چرخ جلو پرايد آماتا
126/000T
ديسك چرخ جلو EF7 آماتا
275/000T
ديسك چرخ جلو 206  T2 آماتا
248/000T
ديسك چرخ جلو 206 T5 آماتا
248/000T
ديسك چرخ جلو پيكان آماتا
…..
لنت جلو پرايد آماتا
73/000T
لنت جلو 405 آماتا 
117/000T
لنت جلو 206 T5 آماتا 
130/000T
لنت جلو پيكان آماتا 
72/000T
لنت جلو 206 T2 آماتا

لنت جلو رانا آماتا
124/000T
كاسه چرخ عقب 405 آماتا 
265/000T
كاسه چرخ عقب پرايد قديم آماتا 
فولي سرميل لنگ ٤٠٥ آماتا
136/000T
سرپلوس ٤٠٥ ٢٢ دندانه خار وسط GSP آماتا
299/000T
شير فرمان قديم ٤٠٥ GSP آماتا
920/000T