لوازم پراید شرکتی

23:21 1400/07/24 | یدک بازار

️سنسور دمای آب پراید شرکت

29000 

 

صفحه تکی پراید عظام 

293000 

 

️دیسک و صفحه ۲۱۵ ساینا شرکت 

1170000 

 

️فلایویل ۲۱۵ تیبا ساینا شرکت 

478000 

 

️ سنسور کیلومتر پراید مگنتی 

71000 

 

وایر شمع پراید زیمنس کره شرکت 

 

128000 

 

️وایر شمع پراید ساژم کره شرکت 

 

129000 

 

وایر شمع تیبا شرکت 

 

84000 

 

️بلبرینگ چرخ عقب پراید ۱۱/۷۴۹ قدیم شرکت 

 

57000