واشر گلویی اگزوز ' TSP '

 

⭕پراید سیمی

   قیمت : 4.500تومان

 

⭕پراید استیل

    قیمت : 10.000تومان

 

⭕پراید گرافیتی

   قیمت : 7.000تومان

 

⭕پژو405 استیل (کیت کامل)

   قیمت : 28.000تومان

 

⭕پژو405 سوپر گرافیتی (کیت کامل)

    قیمت : 23.000تومان

 

⭕پژو405 استیل (کیت کامل) باجعبه

   قیمت : 31.000تومان

 

⭕پژو405 استیل (کیت کامل) ⚠️سفارشیA

    قیمت : 40.000تومان

 

⭕پژو405 استیل (کیت کامل) ⚠️سفارشیB

    قیمت : 35.000تومان

 

⭕پژو206 سوپر گرافیتی (کیت کامل)

   قیمت : 17.000تومان

 

⭕سمندEF7 سوپر گرافیتی

   قیمت : 10.000تومان

 

⭕ال90 سوپر گرافیتی

   قیمت : 13.000تومان

 

✅ کیفیت درجه۱ (خط تولید)

✅ قیمت فوق العاده

✅ تخفیف ویژه برای خرید کارتنی

✅ 'پیچ مهره فنر' و 'واشر' جداگانه موجود می باشد

🔺افزایش قیمت