قیمت کیت کلاچ سکو

18:48 1400/07/25 | یدک بازار

قیمت تعداد بالا👇

 

کیت کلاج سیکو پراید کره ۶۳۵/۰۰۰

 

 

کیت کلاج تیبا سیکو کره ای سرمه ای ۹۲۰/۰۰۰

 

کیت کلاج ریو سیکو سرمه ای ۸۷۰/۰۰۰

 

کیت کلاج سیکو ۴۰۵ ۱۰۳۰/۰۰۰

 

کیت کلاج سیکو ۲۰۶تیپ ۵ ۱۰۸۰/۰۰۰

لنت عقب پراید سایپایی قیمت ۸۹/۰۰۰

 

لنت جلو پراید سایپایی قیمت ۸۰/۰۰۰

 

لنت جلو تیبا و ریو سایپایی قیمت ۱۴۵/۰۰۰

 

لنت عقب تیبا و ریو سایپایی قیمت ۱۴۵/۰۰۰

 

لنت جلو برلیانس H220 و H230 قیمت  

۱۸۵/۰۰۰

 

لنت جلو برلیانس H320 و H330 قیمت ۱۹۵۰۰۰

 

تیغه شرکتی تیبا رسید 

 

قیمت دست ۷۹۰۰۰ تومان