قیمتددیسک صفحه

01:30 1400/07/29 | یدک بازار

 

✴️کاسه نمد میل سوپاپ پراید شرکت 

۱۴،۵💰

✴️کاسه نمد تعویض دنده پراید شرکت 

۱۴،۵ 💰

✴️کاسه نمد سرشفت پراید شرکت 

۱۴،۴💰

✴️کاسه نمد پلوس پراید شرکت 

۱۵،۵💰

✴️کاسه نمد چرخ عقب پراید شرکت

۱۲،۵💰

✴️لاستیک ساق سوپاپ پراید شرکت یورو۴

۱۰۰💰

✴️کاسه نمد ته میل لنگ پراید شرکت

۴۶💰

✴️کاسه نمد اویل پمپ(سرمیل لنگ) پراید شرکت

۱۸،۲۰۰💰

 

 

 

❌تعداد بالای ۱۰۰ تا قابل مذاکره❌

 

❌فروش ویژه ❌

 

 

✴️تسمه تایم پراید رایکالتون شرکتی ۱۳۴

 

 

✴️تسمه هیدرولیک ۹۴۵ شرکتی ۶۳

 

 

✴️تسمه دینام پراید شرکتی ۵۹

 

 

✴️تسمه کولر پراید شرکتی ۵۹

 

 

✴️تسمه تایم پراید ابتی شرکتی ۱۸۵

 

 

✴️تسمه ۹۳۰ ۵۹

 

 

✴️تسمه ۸۸۵ شیاری ۶۷

 

✅دستگاه شیشه بالابر پراید ابری راست

 

۳۱۳💰

✅دستگاه شیشه بالابر پراید ابری چپ

 

۳۱۳💰

 

دیسک و صفحه #تیپ_۵ والئو سبز

     ترک لیبل هرینگتون ۱/۶۴۰/۰۰۰

 

🟢دیسک و صفحه #رانا والئو سبز

     ترک لیبل هرینگتون ۱/۶۵۰/۰۰۰

 

دیسک و صفحه پراید پایاکلاچ عظام

جعبه شرکت سایپا

۵۸۰/۰۰۰

دیسک و صفحه سکو تیپ 2

۱/۵۵۰/۰۰۰

تومان

#سکو_اصلی