کاسه نمد پراید شرکتی

18:45 1400/08/08 | یدک بازار

 

✴️انگشتی پراید ۲و۱ شرکت 

 

۳۸💰

✴️انگشتی پراید ۴و۳ شرکت 

۳۸💰

 

✴️لیور دنده پراید شرکت 

 

 

۱۸۵💰

 

✴️بلبرینگ شفت اول جلو پراید 

۶۵💰

✴️بلبرینگ شفت دوم عقب پراید 

۶۵💰

✴️بلبرینگ شفت اول عقب پراید 

۶۵💰

✴️بلبرینگ تایم پراید شرکت

۱۰۵💰

✴️بلبرینگ دیفرانسیل پراید یورو ۴ 

۸۵💰

✴️بلبرینگ ۱۱/۹۴۹ چرخ عقب پراید شرکت 

۵۳💰

✴️بلبرینگ ۱۱/۷۴۹ چرخ عقب پراید شرکت 

۴۸💰

✴️بلبرینگ ته میل لنگ پراید شرکت 

۲۴💰

✴️بلبرینگ چرخ جلو پراید شرکت دو ردیفه

۱۴۳💰

✴️بلبرینگ چرخ جلو قدیم پراید شرکت 

۶۹💰

✴️بلبرینگ دیفرانسیل پراید شرکت 

۷۲💰

 

✴️کاسه نمد میل سوپاپ پراید شرکت 

۱۴،۵💰

✴️کاسه نمد تعویض دنده پراید شرکت 

۱۴،۵ 💰

✴️کاسه نمد سرشفت پراید شرکت 

۱۴،۴💰

✴️کاسه نمد پلوس پراید شرکت 

۱۵،۵💰

✴️کاسه نمد چرخ عقب پراید شرکت

۱۲،۵💰

✴️لاستیک ساق سوپاپ پراید شرکت یورو۴

۱۰۰💰

✴️کاسه نمد ته میل لنگ پراید شرکت

۴۶💰

✴️کاسه نمد اویل پمپ(سرمیل لنگ) پراید شرکت

۱۸،۲۰۰💰

 

 

✅میل سوپاپ پراید زیمنس عظام 

 

 

۲۹۰💰

 

✴️کوئل پراید شرکت 

 

 

۳۱۵💰

 

✴️اهرم ترمز دستی پراید شرکت 

 

۸۸💰

✴️اهرم ترمز دستی تیبا شرکت 

۸۸💰

 

✴️واتر پمپ پراید شرکت 

 

 

۲۱۹💰

 

✴️واشر درب سوپاپ پراید شرکت 

 

 

۲۳💰

 

❌تعداد بالای ۱۰۰ تا قابل مذاکره❌