قیمت منبع انبساط206

21:07 1400/08/14 | یدک بازار

منبع انبساط ' مژده وصل شیراز'

 

⭕پراید (درب پیچی)

   قیمت : 15.000تومان

 

⭕پراید (خم ۹۰درجه)

   قیمت : 23.000تومان

 

⭕تیبا(با لوله تخلیه)

    قیمت : 40.000تومان

 

⭕پژو206 TU3

   قیمت : 66.000تومان

 

⭕پژو207

   قیمت : 69.000تومان

 

⭕پژو207 اتوماتیک

    قیمت : 135.000تومان

 

⭕رانا

   قیمت : 52.000تومان

 

⭕تارا

    قیمت : 110.000تومان

مخزن روغن هیدرولیک 'بهین پلاست'

 

⭕پژو405

   قیمت : 68.000تومان

 

⭕پژو206 TU3

   قیمت : 68.000تومان

 

⭕پژو206 TU5

   قیمت : 68.000تومان

مخزن روغن هیدرولیک 'مژده وصل شیراز'

 

⭕پژوXU7

   قیمت : 77.000تومان

 

✅ کیفیت درجه۱(خط تولید)

✅ بهترین کیفیت موجود

✅ قیمت عالی

 

پولی هرزگرد بهینه 'متین ویرا '

 

⭕️ پژوXU7

   قیمت : 40.000تومان

 

⭕️ پژو206

   قیمت : به زودی