قیمت مغزی پمپ بنزین پراید بوش

08:20 1400/08/19 | یدک بازار

 

❌❌❌ مغزی پمپ بنزین پراید و پژو مارک بوش با سوکت و صافی 

 

🛍 جنس عالی ، جعبه آبی، تعداد ۵۰ عددی 

 

        💰 فقط و فقط ۱۳۵۰۰۰ تومان💰

          

 

📆۱۴۰۰/۰۸/۱۴📆

 

❌❌❌ سرپلوس ۲۲ خار وسط ای بی اس پژو 

 

🛍 جنس عالی، کارتن ۱۰ عددی

 

        💰 فقط و فقط ۲۸۸۰۰۰ تومان💰

          

 

📆۱۴۰۰/۰۸/۱۹📆

 

❌❌❌ سرپلوس ۱۹ خار وسط ای بی اس  

 

🛍 جنس عالی، کارتن ۱۰ عددی

 

        💰 فقط و فقط ۲۸۸۰۰۰ تومان💰

          

 

📆۱۴۰۰/۰۸/۱۹📆

 

❌❌❌ سرپلوس ۲۴ خار ای بی اس

 

🛍 جنس عالی، کارتن ۱۰ عددی

 

        💰 فقط و فقط ۴۱۲۰۰۰ تومان💰

          

 

📆۱۴۰۰/۰۸/۱۹📆